On Page Optimering

Fördelar med On Page

Vad är då On Page Optimering? Kort kan man säga att det handlar om att påverka de interna faktorerna på hemsidan. Det positiva med den här typen av optimering är att du har mycket makt att påverka själv. Genom att till exempel välja rätt titlar, meta description och se till att ha en bra intern länkstruktur kan du komma långt. Tycker du att det låter krångligt? Det är det inte.

Om du har en hemsida så är det första du kan göra för att få till bra On Page Optimering att tänka på vilka titlar du sätter. Du bör välja titlar som speglar innehållet på din hemsida. Visst kan det vara roligt att skruva rubriker, men för bra optimering är det viktigt att hålla sig till ämnet. Du bör också tänka på att ha en bra meta description som stämmer överens med innehållet.

Nackdelar med On Page

Finns det då några nackdelar med On Page Optimering? Det är lite svårt att svara på, men möjligen kan det vara lite odemokratiskt. Du som liten hemsideägare får ganska svårt att tävla med större organisationer eftersom de ofta har mycket större resurser att lägga på sin sökoptimering. Sökoptimering är en kunskap i ständig förändring. Den som har råd att anlita insatta experter har naturligtvis större chans att lyckas än den som pysslar med detta ensam. Men misströsta inte, med strategiskt planerat innehåll kan du komma väldigt långt även om du är en liten aktör. Kort kan man säga att Google alltid premierar sajter med välarbetat innehåll som är vad de säger sig vara.